De Leugens van het Bestuur Mariniers Ziekenboeg

De MZB zegt dat Dick Dooms met zijn vrouw de oprichters zijn van de MZB, dit is gewoon niet waar, De MZB is in 2011 opgericht op het Korps Mariniers Forum en FB door een ander lid van het https://www.korpsmariniersforum.nl


Hier het Bewijs

Hier het bericht van Dick Dooms in 2011 geplaatst op het Korps Mariniers Forum

De “Mariniers Ziekenboeg” is er om het contact tussen (oud) mariniers, familie en bekenden te onderhouden. Familie en bekenden van (oud) mariniers kunnen lid worden van deze groep.
Tevens kunt u hier aangeven of er iemand ziek is, in een verzorgingstehuis, revalidatiecentrum of ziekenhuis is opgenomen. Men kan ook een oproep plaatsen om aan (oud) mariniers een bezoek te brengen c.q. een kaart te sturen.
Ook (oud) marine mannen en vrouwen, die werkzaam zijn geweest in de VBHKAZ – VGKAZ – of andere instellingen en hebben samengewerkt met mariniers, kunnen gebruik maken van deze groep en oproepen plaatsen.
De “Mariniers Ziekenboeg,” is in 2011 ontstaan binnen het korpsmariniersforum.nl.
Op zeventien december 2011 heb ik op verzoek van Falo, het beheer van de ziekenboeg overgenomen omdat hij zelf door ziekte moest afhaken. Sinds negenentwintig december 2015 maakt de ziekenboeg onderdeel uit van de “Stichting Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds.”
U kunt uw donatie overmaken naar; “Stichting Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds,” ING. NL02INGB........... Voor vragen kunt u contact opnemen met Dick Dooms, tel. 0115-707489. GSM 0638234263 en of e-mail, d.c.dooms@tele2.nl

Bericht van Dick Dooms op het Korps Mariniers Forum

Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds

“Mariniers Ziekenboeg”

Gents, Rinus heeft mij gevraagd het “lief & leed fonds” ( “Mariniers Ziekenboeg”) dat van oorsprong is opgezet door Falo, een nieuwe start te geven. Ten gevolge van een verkeerde software instelling is helaas alle voorgaande communicatie verloren gegaan.

De doelstelling van het “QPO Semper Fidelis Fonds” is om de mannen van ons forum die het door ziekte of ongeval even niet trekken, een bezoek te brengen, of op te peppen met een leuke attentie. De reden dat het fonds is ontstaan heeft direct te maken met het niet of onvoldoende aanwezig zijn van het “lief en leed” van de regionale C.O.M. afdelingen.

Hierover is intussen door Ruud Zwart, mijzelf en het C.O.M. Nederland uitvoerig overleg geweest. Wij kijken met belangstelling uit naar merkbare verbeteringen. Ruud is intussen toegetreden tot het nieuwe bestuur van het sociaal fonds van het C.O.M. Nederland. Zij gaan zorg dragen voor de maten die bijvoorbeeld door langdurige ziekte, ongeval, of andere omstandigheden in financiële of maatschappelijke problemen ‘tussen wal en schip’ zijn geraakt.

Ik ben blij dat Ruud Zwart zich geruime tijd geleden bereid heeft getoond om samen met mij meer vorm te geven aan het fonds. Onder meer door huisbezoeken bij zieke forumleden te brengen en met constructieve ideeën te komen. Omdat het fonds tot op de dag van vandaag draait op vrijwillige bijdragen van onze leden, vraag ik u allen vriendelijk om als het kan, een vrijwillige bijdrage ten behoeve van de zieke leden over te maken. Door middel van een persoonlijk bericht kunt u het banknummer van het fonds bij mij opvragen.

Greetz,

Dick