POTOM het bivak ‘Section Level 2’


Mariniers Opleidingscentrum

Afgelopen twee weken heeft de POTOM het bivak ‘Section Level 2’ uitgevoerd op de Oirschotse heide.
In dit bivak zijn ’s nachts verkenningen uitgevoerd om de vijand te lokaliseren en meer informatie in te winnen. Overdag werd op deze informatie gehandeld en is de vijand opgejaagd door het uitvoeren van diverse aanvallen op hun posities. De POTOM-cursisten hebben gedurende deze acties de leiding over de sectie en sturen deze aan tijdens het gevecht. De weersomstandigheden gaven een mooie extra dimensie aan de training. Met dit bivak zetten de toekomstig officieren een volgende stap in het leidinggeven aan eenheden in het gevecht.’